Login Leden

Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij Some Sing More!

Houd je van zingen, ben je jonger dan 60 jaar en ben je op dinsdagavonden beschikbaar, kom dan eens vrijblijvend kijken bij onze repetitie.

Nieuwe leden mogen drie repetities meekijken of -zingen. Na deze drie keer is er een stemtest om te bepalen bij welke stemgroep

(alt, sopraan, bas, tenor) je hoort.

De contributie bedraagt EUR 50,- per kwartaal.

Gemiddeld treden wij vijf tot zes keer per jaar op. Gedurende de maanden juni, juli en augustus zijn er geen repetities.

De vaste repetitie-avond is op dinsdag in de kerkzaal van Den Ooiman in Doetinchem.

Wil je meer informatie, bel of mail dan met Gerrit ter Beek (penningmeester)

op tel. 06 – 496 666 91 of info@somesingmore.nl .