Login Leden

Kaartverkoop

Ik doe hierbij 1 of meerdere reserveringen voor de korenavond op
woensdag 17 april 2019
Ik maak het bedrag (aantal reserveringen x  € 7,50) over op betaalrekening
NL13 INGB 0001668574 t.n.v. G. ter Beek Doetinchem.
Betaling aan de kassa is ook mogelijk
Na reservering staat uw naam op een lijst bij de kassa

Naam

Plaats

Tel.nr. (wordt alleen bij calamiteiten gebruikt)

Email

Aantal reserveringen